Ghijsbrecht Coeverinck

Coevering 1539 - 20 september 1613

Biografie

Gijsbertus Coeverincx († 1613)

Bronnen
L.H.Chr. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom ´s-Hertogenbosch (Sint-Michielsgestel 1872) II. 18, 179-184, 245
Fr. G. van den Elsen en Fr. W. Hoevenaars, (allebei Norbertijnen), bewerking van ´Analecta Gijsberti Coeverincx´, I en II, uitgave Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Heeswijk 1907
Jan van Oudheusden, Harry Tummers e.a. De grafzerken van de Sint-Jan te ´s-Hertogen- bosch (2010) IV. zerk 494 en 479
Ton Vogel, november 2013
Noordbrabantse studenten

2766. COEVERINX, Gisbertus

428
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 428
Ten Cate

Ghijsbrecht Coeverinck

Datum van admissie onbekend

2662 Minuutakten. 1582-1613. 1 band.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 121, 436
Artikelen
1887

W.A. Donckers

Testament Van den Hoogeerw. Heer Gijsb. Coeverinx, benoemd Bisschop van Deventer, Kanunnik en Deken van het Kapittel van St. Jan te 's Bosch enz. enz. 9 sept. 1613
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1887?) 177-193
 
1958

A.M. Frenken

Een weinig bekende Handschriftenverzameling van Gijsbertus Coeverincx
Bossche Bijdragen XXIV (1958) 122-139
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

494. Genovefa van Brogel, 1592
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Kooromgang (2010) 391-394
 
Boeken
1907

G. van den Elsen en W. Hoevenaars

Analecta Gijsberti Coeverincx : Pars II
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen | 's-Hertogenbosch 1907
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 428

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 218, 218n

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 192-193

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 45, 103, 111

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 136, 211, 254

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 32, 40n, 55, 67, 74n, 89, 90, 110n, 165n, 180, 181n, 187n, 280, 281n, 283, 284, 292, 293, 295, 310

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 79, 88, 93

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 70, 86

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 51, 52, 55, 57, 61, 64, 66, 114

H.J.M. van Rooij, Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (1963) I. 3620

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 181; IV. 271

Varia Historica Brabantica III (1969) 137, 139, 141-143, 146-150, 152, 153, 155, 158, 159, 162

n: vermelding in een voetnoot