afb. Bernard van Vlijmen, 1955

Johannes Rudolph Maria Coesel

Amsterdam 18 mei 1880 - Apeldoorn 12 augustus 1947 (67)

Directeur der Nederlandsche Grafische Kunstinrichting N.V. (1916-1947)
Archief
Genealogie
Personalia

Joh. R.M. Coesel

363
Drukkersweekblad 33 (1947) 363