Nicolaes Coenen

? - januari 1513

Genealogie
Schuttelaars

Nicolaes Coenen

Literatuur
AILB rekening 1512; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 338; PB PB 82r, 102r, 265r, 307r; SCHUTJES, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch I-V (Sint-Michielsgestel 1870-1876) IV 218; SP 1271 409r, 1274 3r, 1277 94r, 1293 144r, 1288 284v; VAN DEN HEUVEL, De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629 : Rechtsbronnen van het bedrijfsleven en het gildewezen (Utrecht 1946) nr. 118; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 380.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

75r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 209

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 456

n: vermelding in een voetnoot