Christiaen Coenen

? - 1 november 1531

Genealogie
Schuttelaars

Christiaen Coenen

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Coenen' in: Taxandria 42 (1935) 113; DE RIDDER VAN DER SCHUEREN, 'Geslacht de Coenen' in: Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde 1 (1883-1884) 229; MELSSEN, 'Een Eindhovense familie gedurende anderhalve eeuw' in: De Brabantse Leeuw 24 (1975) 162; PB 16r, 93v; VAN DUUREN, 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Coenen met het molenijzer' in: De Wapenheraut 5 (1901) 60; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 88, 187; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Ruwenbergen' in: Taxandria 7 (1900) 13; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Een paar aanvullingen van de bijdrage: de Bossche jonker Johan van Campen' in: Taxandria 14 (1907) 290; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van het geslacht van Randerode genaamd Van der Aa en der daarvan afstammende familien' in: Taxandria 3 (1896) 115; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Zegenwerp' in: Taxandria 29 (1922) 83.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

82v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
2004

M.P. Neuteboom-Dieleman

Tien generaties Coenen (Van Zegenwerp)
De Brabantse Leeuw 53 (2004) 87-97; 160-168; 209-214; 54 (2005) 28-34
 
Stadsrekeningen
1505 Kapittel 7 en 8.
1a October 1505. Boden aan Xipriaen Coenen, op Zegenwerp te St. Michiels-Gestel en aan Jonker Otto Back, houdende mededeeling dat zij tot Schepenen gekozen waren, en zij werden uitgenoodigd naar 's-Hertogenbosch te komen om hunnen eed te doen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 104
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 161, 453

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 209-210

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 481

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 247, 271, 455-456

n: vermelding in een voetnoot