afb. 2014

Familie Coenen

Bijleveld (1925)

Coenen

43
44
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 43-44
Bijleveld (1949)

Coenen

44
Nederland's Adelsboek (1949) 44
Artikelen
1884

Aug. Sassen

Geslacht de Coenen
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 1 (1884) 228-230
 
2004

M.P. Neuteboom-Dieleman

Tien generaties Coenen (Van Zegenwerp)
De Brabantse Leeuw 53 (2004) 87-97; 160-168; 209-214; 54 (2005) 28-34
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 207-210

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 72, 97

Nederland's Adelsboek (1941) 89-97

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 43-44; II (1930) 44-45

J.J. VŘrtheim Gzn., 'Coenen' in: Taxandria (1935) 67-70, 113-114

n: vermelding in een voetnoot