Jacob Coelborner

? - 1539

Genealogie
Schuttelaars

Jacob Coelborner

Literatuur
PB 27r, 168v, 206r, 241v, 282v, 302r; SP 1289 250v, 1291 132r, 1311 200v, 1322 379v, 1345 106r; SR 1538.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 69

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 455

n: vermelding in een voetnoot