Jan (de) Cock

? - 1525

Genealogie
Schuttelaars

Jan (de) Cock

Literatuur
PB 172r, 175r, 186r, 189r, 192r, 195r, 203r, 211r, 239r, 342bis-v, 351v; SP 1272 270r, 1312 29r, 1314 18v, 1315 422v, 1331 174r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 72; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 415, 499; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 513, 520, 525.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

70r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Cock, schepen van 's-Hertogenbosch 1513

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07303)
Zuylen

235. Johanis Cock

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 455

n: vermelding in een voetnoot