Jacob de Cock (de jonge)

1590 - 30 mei 1662

Cp

Jacob de Cock (de jonge)1

Noten
1.Taxandria 15(1908) 178; De Brabantse Leeuw 7 (1958) 184-192, noot 63; De Kleine Meierij 26 (1975) 74-81; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 205.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

104
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jacob de Cock Junior, schepen van 's-Hertogenbosch 1617

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07367)
Zuylen

382. Jacobi de Cock

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

De Brabantse Leeuw XV (1966) 106

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 205-206

Taxandria VI (1899) 233

n: vermelding in een voetnoot