Jacob de Cock (de oude)

1550 - 22 augustus 1623 of 4 februari 1624

Cp

Jacob de Cock (de oude)1

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 72 en 74; De Kleine Meierij 26 (1975) 74-81; De Brabantse Leeuw 7 (1958) 184, noot 62; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 205.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

94
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 205

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278

n: vermelding in een voetnoot