Christophorus Cock van Kerkwijk

Heusden ± 1626 - 's-Hertogenbosch 27 februari 1678

Encyclopedie van Noord-Brabant

Christophorus Cock van Kerkwijk

281
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 281
Genealogie
Noordbrabantse studenten

2773. COCK VAN KERKWIJK, Christophorus de

428
429
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 428
Sassen

11. Christophorus Cock van Kerkwijk

Heusden ca. 1626 - 's-Hertogenbosch 27 februari 1678
218
219
Literatuur
DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 127, 129, 131-135; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 16; Litteratuur over de „Oirschotse non” bij het Levenslicht van Fl. Schuyl; MOLHUYSEN, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit ('s-Gravenhage 1919-1924) III 24; P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters IV (A'dam 1823) 72-73; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) III 546; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 306, II 530; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 43-44.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 218-219
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 92

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) VIII, 121, 122, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 389

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) III. 24

Kees van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 374

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 371

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 207, 218-219

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 84

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 168

n: vermelding in een voetnoot