afb. Herman Moerkerk

Vincentius Franciscus Leonardus Wilhelmus (Vincent) Cleerdin

's-Hertogenbosch 5 juli 1888 - Vught 15 juli 1946 (58)

Artikelen
1938

H. Brugmans

Cleerdin, Vincent F.L.W.
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 4*
 
1944

Dr. H. van Velthoven

Herdenking: Vincent Cleerdin
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1944'47) 27-37
 
Boeken
1929

Vincent Cleerdin

's-Hertogenbosch
Uitgaaf gemeentebestuur van 's Hertogenbosch en de vereeniging 's-Hertogenbosch belang.
 
1938

Vincent Cleerdin (inleiding)

De kathedrale basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch
N.V. van Munster's uitgevers maatschappij | Amsterdam 1938
 
1975

Vincent Cleerdin

's-Hertogenbosch
Mosmans B.V. | 's-Hertogenbosch 1975
 
Afbeeldingen
  • 15 juli 1946
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 26

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 52, 111, 112, 402

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 175, 178, 179

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 263

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 44

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 178, 193

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 65

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 415

n: vermelding in een voetnoot