Jean Chevalier

Genève 23 september 1792 - 's-Hertogenbosch 1 mei 1860 (67)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 247, 252

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 15, 26, 27, 33, 34, 147

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw (1976) 43, 49, 116

n: vermelding in een voetnoot