Jacob Laurens Chatvelt

's-Hertogenbosch 24 september 1710 - 's-Hertogenbosch 9 november 1758 (48)

Brouwer, Meijer en Schellekens

26. Jacob Laurens Chatvelt

13
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 13
Genealogie
Noordbrabantse studenten

1023. CHATVELT, Jacobus Laurentius

248
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 248-249
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

141
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Jacob Laurens Chatvelt

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 248-249

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 13

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 196

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 916

n: vermelding in een voetnoot