afb.

Joseph Hubert Marie (Joep) Chappin

Meerssen 21 februari 1907 - Vught 14 mei 1998 (91)

Joep Chappin, commandant van het provinciaal garnizoen, was gelegerd in de Citadel.
Functies

Joep Chappin

Functies / onderscheiding(en)

  • Garnizoenscommandant
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden
  • Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (zilver), 12 mei 1967
  • Erepenning gemeente Vught (zilver)
  • Hoofdman Gilde St. Barbara en St. Sebastiaan te Vught
Stadsgezichten

Joep Chappin: laatste commandant van de Citadel

door Paul Kriele

46
47
„Stadsgezichten” een Bosch' album (1990) 46-47
Afbeeldingen

ca 1958
     
Artikelen
1967

Penning van Den Bosch

DEN BOSCH, 12 mei - Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft de garnizoenscommandant overste J. Chappin, die vrijdag afscheid neemt, om de wijze waarop hij gedurende negen jaren het contact tussen het Bossche garnizoen en de burgerij heeft behartigd, onderscheiden met de stadspenning in zilver. Dit werd de heer Chappin meegedeeld tijdens een bijeenkomst van burgemeester en wethouders waarin hij met zijn echtgenote en kinderen werd ontvangen. Burgemeester Lambooy noemde hem in verband met zijn contacten met het gemeentebestuur een soort vijfde wethouder.
De Volkskrant vrjdag 12 mei 1967
Literatuur en bronnenpublicaties

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 10, 104

n: vermelding in een voetnoot