Otto van Cattenburg

's-Hertogenbosch 21 november 1686 - Veere 13 oktober 1741 (54)

Brouwer, Meijer en Schellekens

24. Otto van Cattenburg

12
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 12
Genealogie
Noordbrabantse studenten

2631. CATTENBURG, Otto van

413
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 413
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

139
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 413

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 12

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 195

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) IV. 244

M.A. van Rhede van der Kloot, '32 kwartieren der kinderen van Mr. Otto van Cattenburch' in: 'De Nederlandsche Leeuw 2 (1884) 79, 80

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 767

n: vermelding in een voetnoot