Jan Louis van Cattenburch

's-Hertogenbosch 22 december 1647 - 's-Hertogenbosch 28 september 1703 (55)

Beeldbank Haags Gemeentearchief (kl. A 2938)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

2629. CATTENBURG, Joannes Ludovicus van

413
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 413
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

125
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wapenbord
Beeldbank Haags Gemeentearchief (KI. A 2938)
Artikelen
1915

W. Wijnaendts van Resandt

De afstamming van het geslacht van Cattenburch
De Nederlandsche Leeuw 11 (1915) 322-330
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 413

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 194

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 83, 87

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 519

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXIII

n: vermelding in een voetnoot