Dirck van Cattenburch

Tiel 1610 - 29 augustus 1653

Genealogie
Artikelen
1915

W. Wijnaendts van Resandt

De afstamming van het geslacht van Cattenburch
De Nederlandsche Leeuw 11 (1915) 322-330
 
2010

Michiel Roscam Abbing en Aart Vos

De familie Van Cattenburch en Rembrant
Bossche Bladen 1 (2010) 14-23
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 73

n: vermelding in een voetnoot