Jacob van Casteren

's-Hertogenbosch 11 april 1651 - 24 maart 1716 (64)

Brouwer, Meijer en Schellekens

23. Jacob van Casteren

12
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 11-12
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

127
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 11-12

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 194

n: vermelding in een voetnoot