Hendrik van Casteren

's-Hertogenbosch 22 juli 1649 - 19 december 1721 (72)

Brouwer, Meijer en Schellekens

22. Hendrik van Casteren

11
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 11
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

126
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 11

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 193

n: vermelding in een voetnoot