Henricus Theodorus Wilhelmus Carp (zoon van Gottfried)

Wetter (Mark) 19 juni 1714 - 23 januari 1800 (85)

Functies

Henricus Theodorus Wilhelmus Carp

Functies / onderscheiding(en)

  • 1743. Garnizoenspredikant Namen (verdreven 1746), 3 november 1743
  • 1747. Predikant Rosmalen, 28 mei 1747
  • 1782. Emeritus
Lieburg

Henricus Theodorus Wilhelmus Carp

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: Rosmalen
periode: 1747-1782
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 319

n: vermelding in een voetnoot