Johannes de Campo

? - 6 oktober 1453

Bichelaer, van den

210. Campo, Johannes de

Noten
1.Van Rooij, Het oud-archief, II 10 nr.18, 27 nr.84, 129 nr.475; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 149, 220; Schutjes, Geschiedenis, III 7, IV 238; Bijsterveld, Laverend, II 708 nr.3491; GAH, RA 1197, fo.52v (1425/26), RA 1200, fo.101v, fo.105r (1429/30), RA 1208, fo.174v, fo.298r, fo.361v (1437/38), RA 1209, fo.274v (1438/39), RA 1210, fo.348v (9 aug.1440), RA 1214, fo.141v (1444), RA 1215, fo.262r, fo.265r (1444/45), RA 1217, fo.435r (1446/47), RA 1218, fo.362r (1447/48), RA 1220, fo.182v (1450), RA 1222, fo.134r (1451/52), RA 1231, fo.145r (1461), RA 1238, fo.163r (1468/69), RA 1244, fo.325r (1475).
2.Heer Bartholomeeus: Bijsterveld, Laverend, II 706 nr.3448 (hij zou volgens Bijsterveld ook de graad van meester hebben gehad); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 87, 151, 209, 230-231, 245-246 (omstreeks 1438 was heer Jan Sperre korte tijd waarnemend pastoor van Son), II 60; Schutjes, Geschiedenis, V 1002; Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 42 nr.404; Meester Aert: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 87-88, vgl. 89; AAB II, hs. Kievits, p.16; Schutjes, Geschiedenis, IV 224 (hij volgde echter niet meester Jan op als kanunnik); Bijlage II 5.13, 5.161.1; GAH, RA 1209, fo.274v (1438/39), RA 1222, fo.134r (1451/52), RA 1225, fo.258r (1454/55), fo.377r-v (10 mrt.1455), RA 1226, fo.562v (24 aug.1456: dominus Arnoldus de Campo, scriptor pro tempore dominorum decani et capituli ecclesie Sancti Johannis); OLVB 52, band 3, fo.201r (1445/46: gezworen broeder en zaakwaarnemer); OLVB 49, fo.31r; Hezenmans, "Anniversarium", 136; Zie over het mechanisme uit 1513 geheten "Het Laatste Oordeel" of "Het Oordeelspel": Hermans, Geschiedkundig Mengelwerk, I 41; Mosmans, De St.Janskerk, 396-399; Lehr, "Het oordeelspel", 403-410; Le Blanc, "De beschilderde vleugels", 411-414. Vóór 1513 hing op dezelfde plaats een dergelijk mechanisme, "oralogium" genoemd.
3.Meester Goyart: GAH, RA 1208, fo.174v, fo.361v (1437/38), RA 1239, fo.8r (1469), RA 1255, fo.215v (2 febr.1486), RA 1266, fo.126v (1497), fo.144r (1498), RA 1268, fo.37r (4 mrt.1500); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 245, 246; AAB II, hs. Kievits, p.21; Schutjes, Geschiedenis, IV 240; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 436; Hezenmans, "Anniversarium", 133-138; Bijlage II 182.3; Dirck: GAH, RA 1217, fo.30v (1446/47); Ghijsbrecht: GAH, RA 1220, fo.182v (15 jan.1450), RA 1225, fo.258r (1454/55), RA 1231, fo.61v (1460/61); Gielis: GAH, RA 1210, fo.342r-v (19 okt.1440), RA 1237, fo.176r (1467/68); Anthonis: GAH, RA 1200, fo.101v, fo.105r (1429/30), RA 1207, fo.280v (8 febr.1437), RA 1215, fo.178v (1444/45).
4.AAB II, hs. Kievits, p.18, p.26; Schutjes, Geschiedenis, IV 242; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 87-88, 99, 151-152, 230; Bijsterveld, Laverend, 182-183, 313-314, II 663 nr.2711; Kaluza, "Dialogus", 273-289; Van der Meeren, "Heymericus de Campo", 38-40; Bijlage II 300.3 (25 jan.1380); Zie voor de laatste heer Eymeric o.a.: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 174, 236, 237, 245, II xxii, 43, 53, 100; Schutjes, Geschiedenis, V 639-640; Bijsterveld, Laverend, I 408 nr.3591; Bijlage II 14.24, 367.1.
5.Jaenig, Liber confraternitatis, 95; Arnold, Repertorium Germanicum, nrs. 1311, 1525, 1812, 1830; Göller e.a., Repertorium Germanicum, VI 221 nr.2116, 303-304 nr.2940, VII 168-169 nr.1497; Juten, Consilium, 86, 88, 89; Bijsterveld, Laverend, II 479 nr.464; Bijlage II 5.8, 5.13, 14.35; AAB II, hs. Kievits, p.16, p.18; Schutjes, Geschiedenis, IV 236, 239; ABH, MA 38 (7 aug.1441); GAH, RA 1210, fo.342r-v (1439/40), RA 1216, fo.102r, fo.295r, fo.354v (1446), RA 1217, fo.431v (24 okt.1446), fo.435r (1446/47), RA 1223, fo.71v (1453), RA 1224, fo.27r (1454), RA 1237, fo.227r (26 jan.1468); Vgl.: Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Hasselt", 263, 271 nr.24 (Johannes vanden Velde of de Campo, presb. Luik, I., notaris te Kortessem op 21 juli 1421); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 148-149 (dominus Willelmus Rubi (1438-1445) en dominus Thomas de Campo, studens Lovanii in theologia (1460), beneficianten te Beek bij Aarle).
6.Schutjes, Geschiedenis, III 9; Bijlage II 5.13; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 236-237, 245-246, vgl. 85; GAH, THG 1609 (10 aug.1419) in dorso, THG 2071 (20 juli 1443); GAH, Coll.ZK 40 (regest 3) (20 juli 1443).
7.Bijlage II 5.13; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.242; AAB II, hs. Kievits, p.18, zie ook p.13, p.14, p.23; GAH, RA 1237, fo.227r (26 jan.1468); Schutjes, Geschiedenis, IV 239; Hezenmans, "Anniversarium", 137; Heer Jan Ghijsbrechts vanden Velde: Bijsterveld, Laverend, II 665 nr.2731; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 105, 106; Van den Brand, Sambeek, 42-46; "Pastoorsgeslacht": Bijsterveld, Laverend, 116-117, II 760-761 (index). Zie ook notaris nr.227. Zie voor Guilielmus de Campo: APB, St.Jan I, akte d.d. 26 apr.1531; Schutjes, Geschiedenis, III 347; Dorenbosch, De Boxtelse St.Petrus, II 25; Bijsterveld, Laverend, I 166 nr.287.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 189

A.M. Frenken en J.W.M. Peijnenburg, 'De Bossche Cantorie' in: Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 152

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot