Marten van Campen

? - 7 juni 1521

Genealogie
Schuttelaars

Marten van Campen

Literatuur
NS 1520; SP 1276 56r, 1278 237v 451v, 1279 435v, 1281 346r, 1293 500r; VAN MIERT, 'De Bossche schepen jonker Johan van Campen. Aanteekeningen uit een oud kerkboek.' in: Taxandria 14 (1907) 200; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 529; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 338-339; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Ruwenbergen' in: Taxandria 7 (1900) 13; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Een paar aanvullingen van de bijdrage: de Bossche jonker Johan van Campen' in: Taxandria 14 (1907) 291; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Zegenwerp' in: Taxandria 29 (1922) 83.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

Namen en wapenen der Heeren Beêedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binne de stad s'Hertogenbosch

Martinus
van Campen
Raed deser Stad.
obiit 1521
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 186-187

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 268, 269, 280

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 307, 372, 455

n: vermelding in een voetnoot