Jan van Campen

? - 29 september 1603

Cp

Jan van Campen1

Noten
1.Taxandia 14 (1907) 198-203 en 290-291; Schuttelaars, Heren van de Raad, 455.
2.OSA 179, f 87v, 15 november 1592.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Campen, schepen van 's-Hertogenbosch 1582

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01110)
Zuylen

337. Joannis van Campen

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 149, 167, 174

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275

L. v. M., 'De Bossche schepen Jonker Johan van Campen' in: Taxandria (1907) 198-203

A. van Sasse van Ysselt, 'Een paar aanvullingen van de bijdrage: De Bossche schepen Jonker Johan van Campen' in: Taxandria (1907) 290-291

n: vermelding in een voetnoot