Arnt van Campen

1509'11 - 1573'74

Genealogie
Schuttelaars

Arnt van Campen

Literatuur
SP 1350 382r, 1366 688v, 1375 430v, 1389 188v, 1390 212r, 1395 4r; VAN MIERT, 'De Bossche schepen jonker Johan van Campen. Aanteekeningen uit een oud kerkboek.' in: Taxandria 14 (1907) 200; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Een paar aanvullingen van de bijdrage: de Bossche jonker Johan van Campen' in: Taxandria 14 (1907) 291.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

Namen en wapenen der Heeren Beêedigde Broeders soo Geestelijke en Wereltlijke van de seer oude ende seer doorluchtige Broederschap van onse Lieve Vrouw binne de stad s'Hertogenbosch

Hr. en Mr. Arnoldus
van Campen
canonick tot
's Hertogen bosch
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Arndt van Campen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud van Campen, schepen van 's-Hertogenbosch 1559

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07345)
Zuylen

307. Arnoldi de Campen

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 266, 267, 268, 273, 274

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 142n, 226, 246n, 307, 441, 455

n: vermelding in een voetnoot