afb.

Familie Van Campen

Literatuur en bronnenpublicaties

F. van Bussel, 'Verkoop van schilderijen' in: Taxandria (1938) 279-281

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 186-190

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 73

n: vermelding in een voetnoot