Jacob van der Cammen

1542'44 - 22 januari 1586

Cöp

Jacob Franszn van der Cammen1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 455; Bots e.a, Noordbrabantse studenten, nummer 2593; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 74; sH, R 1486, f 104, 21 oktober 1611.
2.Maria van Eyck.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Noordbrabantse studenten

2593. KAMMEN (Cammius), Jacobus van der

409
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 409
Schuttelaars

Jacob vander Cammen

Literatuur
BOTS / MATTHEY / MEYER, Noordbrabantsche studenten 1550-1750, XLIV (Tilburg 1979) nr. 2593; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 597; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 48; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 221, 442; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 27-29; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken en wapenborden in de hervormde kerk te Berlicum' in: Taxandria 20 (1913) 124, 129.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Jacob van der Cammen, schepen van 's-Hertogenbosch 1580

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07349)
Zuylen

332. Jacobi van der Cammen

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 409

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 184

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274, 275, 277, 278, 283

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 206, 219n, 221, 372, 455

n: vermelding in een voetnoot