Jacob Jacobzn van der Cammen

1581 - februari 1639

Cp

Jacob Jacobzn van der Cammen1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 2594; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 74; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 184.
2.sH, R 1578, f 135, 3 januari 1653.
3.OSA 1076, 1620.
4.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 195.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

2594. CAMMEN, Jacobus van der

409
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 409
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

100
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Jacobus van der Cammen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 409

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 184

n: vermelding in een voetnoot