Frans van der Cammen

1502'03 - 1565

Genealogie
Schuttelaars

Frans vander Cammen

Literatuur
BECX, Twee stamboomen Van de Water en Becx (Helmond 1909) 115; SASSEN / VERREYT, 'Genealogie van het geslacht van Horenbeeck' in: Taxandria 6 (1899) 39; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 48; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 135; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 541, 552, 583.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 183-184

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271, 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 181n, 372, 391, 455

n: vermelding in een voetnoot