afb.

Familie Van der Cammen

Literatuur en bronnenpublicaties

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 40n, 117n

n: vermelding in een voetnoot