Johannes Theoderici Calcificis

? - ?

Bichelaer, van den

208. Calcificis, Johannes Theoderici - de Boxtel

Noten
1.GAH, RA 1233, fo.102r (2 mrt.1464), RA 1243, fo.48v (1474), RA 1245, fo.339r (29 jan.1476), RA 1252, fo.350v (21 aug.1483), RA 1254, fo.227v (1485), RA 1266, fo.342v (1498); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 55, 172, 237, II 18, 267, 294; Schutjes, Geschiedenis, IV 205, V 640; Bijsterveld, Laverend, I 409 nr.3595, vgl. II 648 nr.2501; Een andere heer Johannes Calcificis of Scoemeker was omstreeks 1490 officialis foraneus voor Geertruidenberg e.o., zie onder andere: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II xxi; Vgl.: GAH, THG 1303a (13 apr.1402), 1313a (13 mrt.1403).
2.APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.255; Bijlage II 5.94, 31.1, 31.2.1, 246.8, 246.15; OLVB 49, fo.6v, fo.33v; Gerlach, "Jeronimus van Aken", 44; APB, St.Jan II, Obituarium, p.329 (12 nov.: dominus Johannes Calcificis alias Boxtel; Vgl.: K. Swenden, "Kalckbrenner, Gerard (ook Calcificis of Hamontanus)", in: Nieuw Biografisch woordenboek, XI (Brussel 1985) 399-400.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)