afb. A.C. Verhees, 1912

Jonas Cahen

Lichnig 17 september 1835 - 's-Hertogenbosch 18 februari 1895 (59)

Archief
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Max Cahen, Joden van 's Hertogenbosch in mijn jeugd, 1920-1940, in anecdotische beschrijving : Een wandeling langs hun woningen (1979) 17, 18

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap (2014) 47, 49, 50, 245

n: vermelding in een voetnoot