Theodericus de Bylant

? - 1532

Bichelaer, van den

49. Bylant, Theodericus de - filius Theoderici de Bylant

Noten
1.GAH, RA 1253, fo.210r (29 jan.1484), RA 1264, fo.140v (4 febr.1495), RA 1312, fo.264r (16 sept.1530), RA 1313, fo.197r-v (28 mrt.1531), RA 1314, fo.333r (2 sept.1531); OLVB 52, band 10bis, fo.407r (1530/31); GAH, OA B34 (1527/28), B35 (1528/29), B37 (1530/31), B38 (1531/32); Vgl. Bijlage II 420.15; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 114 nr.89 (Jacobus Bylant, notaris 1520-1529).
2.Bijlage II 49.1 (in dorso: "Danels die scoenleppers testament ..."), 49.2; Hermans, Verzameling, 103.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)