afb. 2014

Familie De Bylant

Bijleveld (1925)

Van Bylandt - Von Bylandt

36
37
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 36-37
Bijleveld (1949)

Van Bylandt

39
40
Nederland's Adelsboek (1949) 39
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 118, 120, 181 (afb. 3.6), 347

Nederland's Adelsboek (1924) 292-304; (1928) 283-296; (1932) 268-280; (1936) 302-315; (1940) 587-609; (1954) 429-445

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 36-37; II (1930) 37-38

A. van Sasse van Ysselt, 'Noordbrabantsche Van Bylandt's' in: Taxandria (1914) 54-56

J.J. Vrtheim Gzn., 'Van Byland' in: Taxandria (1934) 326-327

n: vermelding in een voetnoot