Jacob de Bye

? - 11 april 1709

Ten Cate

Jacob de Bye

Geadmitteerd op 29 april 1656 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

2729-2741 Minuutakten. 1656-1709. 13 banden.
2729. 1656-1658.
2730. 1660-1663.
2731. 1664-1670.
2732. 1671-1673.
2733. 1675-1677.
2734. 1679-1681.
2735. 1682-1685.
2736. 1686-1688.
2737. 1689-1692.
2738. 1693-1695.
2739. 1696-1697.
2740. 1698-1701.
2741. 1702-1709.
N.B. Andere minuutakten uit 1667-1683 en 1669 zijn respectievelijk gebonden in Inv. nrs. 2682 en 2680.
De notariėle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 129, 436
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beźedigde Broeders

122
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 180

n: vermelding in een voetnoot