Henricus die Bye

? - 1523

Bichelaer, van den

47. Bye, Henricus die - filius quondam Henrici die Bye de Buscoducis

Noten
1.OLVB 49, fo.34v; GAH, RA 1255, fo.371v (24 dec.1485), RA 1257, fo.56v (27 mrt.1488), RA 1259, fo.272v (10 juli 1490), RA 1261, fo.7r (5 nov.1491), RA 1263, fo.155r (28 mrt.1494), RA 1265, fo.415v, 469v, (1495/96) fo.609v (1496/97); Keussen, Die Matrikel, II 108 nr.98; GAH, OA, klerk: B7 (1496), B9 (1498), B10 (1500/01) t/m B30 (1521/22), afsluiten van de rekening: B17 (28 apr.1510), B20 (20 mrt.1512), B22 (1512/13), B25 (18 mei 1517), B26 (13 juni 1518), B30 (1521/22); RANB, Coll.PG 1397 (suppl. 148a), kwitantie d.d. 22 aug.1520; GAH, OA A535, fo.286r-v (22 aug.1514); Bijlage II 31.14, 47.1, 47.2, 47.3, 182.26; GAH, IVR 1 (1494/95 t/m 1522/23); Van Zuijlen, Inventaris, 362; Vgl.: GAH, Coll.Aanw. 359 (26 jan.1497).
2.Van Zuijlen, Inventaris, 102, 111, 171, 189-192, 205-207, 284, 286, 295, 307, 335, 353-354, 378-382; GAH, OA B22 (1512/13), B23 (1513/14), B24 (1514/15).
3.Van Dijck, De Bossche optimaten, 208; OLVB 52, band 5, fo.158r (16 nov.1489), band 10, fo.325r (1500/01); Bijlage II 47.1; GAH, OA B12 (1502/03), B13 (1503/04), B15 (1505/06), B21 (1511/12) (vgl.: Blondť, De sociale structuren, 143, 155, 166-169); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 130, 356, III 459, 497; Zie voor andere bezittingen o.a.: GAH, RA 1271, fo.253v (29 nov.1502 en 10 juli 1503); RANB, Coll.PG 436 (regest suppl. 175b) (20 mrt.1516); GAH, RVA 85 (regest 159) (13 dec.1505); ABP, St.Jan I 1669 (=akte 57.1).
4.GAH, IVR 2 (rekeningen van het blok van de Markt), 1527/28 t/m 1537/38; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 199; Melssen, "Een Bossche familie", 109; GAH, GG 2216 (jaar 1589), 2819 (regest 1540) (11 mrt.1485), 2530 (regest 1582) (21 mei 1487); Bijlage I 47.2, 47.3; Van Dijck, De Bossche optimaten, 208; GAH, RA 1257, fo.56v (27 mrt.1488), RA 1258, fo.153r (30 dec.1488), RA 1847, fo.365r-368r (8 jan.1569); GAH, OA B30 (8 mei 1523); OLVB 49, fo.34v; OLVB 52, band 10, fo.223r (6 juni 1523); Volgens Van Schijndel heette meester Henricks vrouw Elisabeth Jacobsdr. Heymans, maar dit berust misschien op een verwarring met zijn kleinzoon, zie: Van Schijndel, "Pelgrom van Driel", 106, 108 noot 33.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

78v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 208

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 178

n: vermelding in een voetnoot