Henricus die Bye

? - 1512

Bichelaer, van den

46. Bye, Henricus die

Noten
1.GAH, RA 1234, fo.125v, 139r (1464/65), RA 1245, fo.32r (1475/76), RA 1259, fo.142r (1489/90); Reusens, Matricule, I 84 nr.43 (Reusens meent dat het gaat om de latere deken van de O.L.V.-kerk te Breda, maar deze had al in 1432 te Keulen gestudeerd, zie: Keussen, Die Matrikel, I 349 nr.53); Klerk: GAH, OA B7 (1496), B12 (1502/03) t/m B21 (1511/12); Van Zuijlen, Inventaris, 49, 112, 171; Zettingen: GAH, OA B8 (1497/97), B12 (1502/03), B13 (1503/04), B15 (1505/06), B21 (1511/12); Vgl. Blondé, De sociale structuren, 143, 155, 166-169; Zie verder: Bijlage II 52.17; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.274, Van Dijck, De Bossche optimaten, 133.
2.GAH, IVR 1 (1494/95 t/m 1522/23).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)