Henricus die Bye

? - ?

Bichelaer, van den

48. Bye, Henricus die - Buscoducensis

Noten
1.Schillings, Matricule, III 524 nr.137; GAH, OA B30 (1521/22) t/m B43 (1536/37), rubriek "alrehande saken"; OLVB 52, band 10bis, fo.421v (1530/31), band 11, fo.- (1535/36); GAH, BHS 37 (1533-1544); Van Zuijlen, Inventaris, 378-382.
2.GAH, OA B31 (1523/24), B36 (1529/30), B40 (1533/34), B41 (1534/35); Blondé, De sociale structuren, 211-215; GAH, IVR 2 (rekeningen van het blok van de Markt), 1526/27, 1533/34, 1537/38 ; GAH, Blokken 81 (22 mrt.1536); Hermans, Verzameling, 110, 135; Afsluiting van rekeningen: GAH, IVR 2, 1533/34 t/m 1538/40, 1543/44; Wolf, "Archieven van de partikuliere gasthuizen", III 114; GAH, OA B43 (1536/37) t/m B62 (1555/56); Door meester Henrick gecollationeerde afschriften: Bijlage II 182.15, 406.3, 406.4; GAH, GG 2031 (9 febr.1428 t/m 5 dec.1511, na 1531 gecollationeerd). Zie voor de functie van gezworen stadsklerk hoofdstuk II, § 9.4.1.
3.GAH, IVR 2, 1530/31; RANB, Coll.CV 1739 (22 april 1536); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.49; GAH, OA B53 (1546/47), B59 (1552/53) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 179-181, 188-190); Van de Laar, "De opkomst", 119, 121; Herman: GAH, BHS 37 (1552/53); Heer en meester Henrick: AAB II, hs. Kievits, p.23 (overleden op 15 februari 1563 en bij de Predikheren begraven); GAH, RA 1265, fo.373v (19 sept.1496); OLVB 49, fo.37v; APB, St.Jan II, Obituarium, p.64, 390 (jaargetijde op 20 februari); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 159; Schutjes, Geschiedenis, IV 258; Bijsterveld, Laverend, II 582 nr.1628.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)