afb. Johannes Anspach, 1794

Eva Maria Adriana Buys

's-Hertogenbosch 15 april 1735 - 's-Hertogenbosch 10 oktober 1811 (76)

Archief
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 7, 330, t10.1

n: vermelding in een voetnoot