Johannes (Jan) Buur

Amsterdam 18 november 1909 - 's-Hertogenbosch 6 maart 1950 (40)

Adressen
Adres
Datering
Opmerking
's-Hertogenbosch, Vughterstraat 3 bov.
1956
Wed. M.C. Flooren (Adresboek 1956)
's-Hertogenbosch, Frans Halsstraat 5
1950, 6 maart
Bij overlijden
Functies

Jan Buur

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Winkelier-woninginrichter
  • Lid van de bedrijfscommissie
  • Lid van de commissie openbare werken
  • Lid gemeenteraad 's-Hertogenbosch, 1946
Genealogie
Artikelen
1949

Verslaggever

Wie en wat zijn onze vroede vaderen? : Vertegenwoordigers der Katholieke Volkspartij
Provinciale Noord-Brabantsche Courant Het Huisgezin, donderdag 23 juni 1949
Afbeeldingen
  • 7 maart 1950
  • 7 maart 1950
  • 13 maart 1950