Wilhelmus de Busco

? - ?

Bichelaer, van den

76. Busco, Wilhelmus de

Noten
1.GAH, RA 1195, fo.191v (14 mei 1425), RA 1205, fo.220v (1435), RA 1211, fo.176v (1441), RA 1226, fo.460v (1456), RA 1238, fo.247r (27 juli 1469), RA 1239, fo.176v-178v (12 dec.1469), fo.495v-496r (18 juli 1470), RA 1240, fo.49v (1470), fo.79r-80r (25 jan.1471), fo.137v, fo.168r, fo.380v (1471), RA 1246, fo.271r (1476/77), RA 1249, fo.128v, fo.136r, fo.147v, fo.311r (1479/80), RA 1253, fo.360v-361r (30 sept.1484), RA 1265, fo.269v (1496), RA 1272, fo.255v-257r (21 nov.1503), vgl. RA 1212, fo.114r (1442), RA 1257, fo.231r (1487/88) (andere bontwerkers); GAH, OA B8 (1497/98), B12 (1502/03); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.23; Jacobs, Justitie, 268; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 406, II 463; GAH, GBW 345 (2 apr.1535); Zie voor meester Peter: Bijsterveld, Laverend, II 716 nr.3626; Van den Bichelaer, "Van kapelaan tot kardinaal", 9.
2.Wils, Matricule, II 61 nr.37; Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 198, 263, 267; GAH, RA, bijlage I van de inventaris; OLVB 52, band 4, fo.13r (1469/70); Jacobs, Justitie, 84, 266; Van Lith-Droogleever Fortuijn, "De stad ís-Hertogenbosch", 60; GAH, OA schepenzegels nrs.146 en 188 (Geronck); GAH, klerk: RA 1239, fo.277v (5 mei 1470), RA 1244, fo.44v (10 juni 1475), RA 1245, fo.152r (27 juli 1476), RA 1246, fo.110v (20 juni 1477), notaris: RA 1242, fo.100r (15 okt.1472), RA 1245, fo.86r (1 febr.1476), fo.89r (7 febr.1476), fo.111r (30 mei 1476); GAH, GBW 1161 (1 sept. 1478); GAH, Sassen 188 (regest 230) (11 sept.1366); RANB, KDOG, 89 (regest 386) (22 mrt.1479); Zie verder: Bijlage II 27.1, 31.4, 173.59, 236.23.2; GAH, GB 340 (regest 334) (9 dec.1469); Vgl.: Keussen, Die Matrikel, III 47 nr.784.
3.Jacobs, Justitie, 64-66, 267-269; Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 288; OLVB 49, fo.16r; OLVB 52, band 4, fo.12v, fo.13r, fo.15v (1469/70), band 5, fo.223v (1491/92), band 6, fo.104v (1502/03); GAH, OA B8 (1497/98), B10 (1500/01), B12 (1502/03); Vgl.: Blondť, De sociale structuren, 143-145.
4.GAH, RA 1241, fo.151r (10 - 15 sept.1472), RA 1242, fo.29v, fo.30v (2 - 28 jan.1473), fo.34v (half febr. - 15 mrt.1473), fo.59v (29 apr. - 12 mei 1473), fo.81v (20 - 21 juli 1473) RA 1243, fo.82r (okt.1473), RA 1246, fo.96r (22 febr. - 4 mrt.1477); OLVB 52, band 4, fo.213r (1475/76); GAH, OA A535, fo.79r-80r (regest Sassen 1470); Mosmans, "Symon van Couderborch", 7; GAH, OA B7 (9 april 1496), B8 (31 jan. 1498), B10 (1 okt.1500 en 31 mrt.1501); Van Zuijlen, Inventaris, 25, 33, 49, 51.
5.Bijlage I 313.8, 373.2.1; GAH, OA B8 (1497/98), B12 (1502/03), B13 (1503/04), B15 (1505/06), B21 (1511/12), B53 (1547), B59 (1552); OLVB 49, fo.33v; OLVB 52, band 7, fo.44v (1507/08); GAH, OA A526, schutblad; APB, St.Jan II, Obituarium, p.335; GAH, RA 1240, fo.52r (3 jan.1471), RA 1257, fo.495r (21 apr.1488), RA 1265, fo.642v-643r (27 sept.1497), RA 1277, fo.1r (18 nov.1507); Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 306; Van Sasse van Ysselt, , I 435, II 290, 449, III 168, 577; OLVB 89, fo.135r-136r (9 dec.1557); GAH, OA Aanvv. 7851 (pensioenboek), fo.139r (3 aug.1517), fo.153r (2 febr.1519); Van Rooij, "Het gesticht", 187; Jacobs, Justitie, 279; Smits, De grafzerken, 38 nr.29.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 28

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333, 344n, 416n

n: vermelding in een voetnoot