Henricus Bull

's-Hertogenbosch ? - ?

Bichelaer, van den

75. Bull, Henricus

Noten
1.RANB, SET 2, nr.LII (12 dec.1508); Bijlage II 27.36 (7 sept.1519: meester Henric Bull vermeld als debiteur van Katherijn, weduwe van Andries Mol), 151.1, 182.20, 273.3; GAH, RA 1247, fo.355v (16 juli 1478), RA 1250, fo.426r (19 febr.1481), RA 1253, fo.325v (24 juli 1484), fo.334r (11 aug.1484), RA 1257, fo.80r (9 juli 1488), RA 1312, fo.264r (16 sept.1530), vgl. RA 1251, fo.438r (20 juni 1482); Van Uytven, "Altyt", 340, 348; Van de Laar, "De opkomst", 118-119; Vgl.: GAH, OA B21 (1511/12: Jacop Bull, inwoner van het blok van de Markt, en Jan Bull, inwoner van het blok van de Hinthamerstraat of van het Hinthamereinde).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)