afb.

Henk Buijks

Artikelen
2011

Den Bosch en het water uit het oosten : Twisten over de Beerse Maas

Eeuwenlang bemoeide ís-Hertogenbosch zich met de waterstaat stroomopwaarts langs de Maas. Dat moest wel, omdat de stad veel te kampen had met overtollig Maaswater. Hoe vaak dienden de Bosschenaren zich in de stad niet met bootjes te verplaatsen als het water van de Maas en de kleine riviertjes niet weg kon? In dit artikel schrijft Henk Buijks over de Bossche bemoeienissen, de conflicten die daarover ontstonden en de last van het vele water.
Henk Buijks | Bossche Bladen 3 (2011) 86-91
Literatuur en bronnenpublicaties

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 8

n: vermelding in een voetnoot