Theodericus Henrici Buekentop

? - ?

Bichelaer, van den

72. Buekentop, Theodericus Henrici dictus - alias Snoec

Noten
1.GAH, THG 178 (7 apr.1330) , 331 (31 dec.1349), 376 (23 aug.1354); APB, St.Jan II, obituarium, p.235, vgl. p.164, p.349; GAH, RA 1176, fo.149v (okt.1380), RA 1177, fo.204r, fo.212v (1385), RA 1180, p.400 (26 jan.1396); Bijlage II 72.1, 336.1, 353.23; Lahaye, Inventaire ... Saint-Jean Lige, ci, 273 nr.545; Poncelet, Inventaire ... Sainte-Croix Lige, 372 nr.1102; RALU, St.Jean 19 (testamenten 1366-1519), fo.2r-4r (26 mei, 5 en 16 juni 1395); OLVB 49, fo.27r; Een Arnoldus Snoec(k) wordt in 1420 en 1421 vermeld als notaris van het Luikse hof, zie: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 207.
2.Bijlage II 72.1, 318.15, 336.1, 351.9; Van Rooij, Het oud-archief, II 69 nr.244 (4 nov.1393), 72 nr.255 (29 mrt.1395), 105 nr.383 (9 aug.1409), vgl. 303-304 nr.1115 (8 mrt.1454); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 40; Bijsterveld, Laverend, II 640 nr.2381; OLVB 49, fo.28v; GAH, RA 1183, fo.41v (1 en 9 mrt.1403), fo.42r (2 mrt.1403), RA 1200, fo.46r (31 jan.1430), RA 1207, fo.138v (18 dec.1436), RA 1210, fo.108v (17 okt.1439), RA 1212, fo.262r (17 juli 1442), RA 1219, fo.298v (21 mrt.1449), RA 1225, fo.95v, fo.375r (1455), RA 1234, fo.244r (1465); Smulders, "Bossche poorters", 11 (1962) 98. APB, St.Jan II, obituarium, p.274; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.128, vgl. p.235; Vgl. RANB, Mierlo 1a, fo.35v-36r.
3.Bijlage II 1.2, 7.2, 372.4; Bijsterveld, Laverend, 118, I 300 nr.2383; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 39, 40, 85, 89, 100, 253, II xxii, 8, 100-101; AAB II, hs. Kievits, p.22; Schutjes, Geschiedenis, IV 204, vgl. 230, 231, 237; GAH, RA 1192, fo.526r (1422), RA 1193, fo.493v (24 sept.1423), RA 1197, fo.23r (22 aug.1426), RA 1200, fo.64v (25 febr.1430), RA 1201, fo.199r (1430/31), RA 1203, fo.40r (13 febr.1433), fo.306v (1432/33), RA 1216, fo.228v-229r (30 juni 1446), RA 1219, fo.298v (21 mrt.1449), fo.313v (26 juni 1449), RA 1221, fo.314r (1450/51), RA 1223, fo.100r (1452/53), RA 1234, fo.174v (22 apr.1465), fo.284v (23 mei 1465), RA 1236, fo.34v (1467), RA 1238, fo.309r (1469), RA 1254, fo.340r (1485), RA 1260, fo.183v (1491); GAH, THG 1550 (25 februari 1414); OLVB 52, band 2, fo.231v (1447/48), band 3, fo.164v (1459/60), fo.181r (1460/61) t/m fo.289r (1466/67), deken: fo.269v (1465/66), fo.293r (1466/67), fo.317v (1467/68); Smulders, "Bossche poorters", 11 (1962) 141; Leynen, "Wettigingen", 62; Vgl.: Smits, De grafzerken, 277 nr.272 Cristina, dochter Henrick Buckentops, begijn, overl. 7 febr.1534, met sprekend wapen: een boom geflankeerd door twee vissen).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

46r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 175-176

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot