afb.

Familie Buekentop

Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 110, 203

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 175-176

n: vermelding in een voetnoot