Johannes Buck

? - ?

Bichelaer, van den

74. Buck, Johannes - Johannis de Buscoducis

Noten
1.Bijlage II 60.15, 74.1, 382.51, 382.52; GAH, RA 1177, fo.384r (30 juli 1387), RA 1179, fo.71r (29 juni 1391), RA 1182, p.157 (29 juli 1401), RA 1200, fo.318r (16 dec.1429), RA 1218, fo.429r (1447/48), RA 1220, fo.364r (1449/50), RA 1225, fo.138r (24 juli 1455), fo.340r (7 nov.1454), RA 1240, fo.2v (4 okt.1470); Van Rooij, Het oud-archief, II 104 nr.376, 200 nr.739, 241 nr.888, 278 nr.1024.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)