afb.

Ernst Lodewijk van Brunswijk-Wolfenbüttel

Wolfenbüttel 25 september 1718 - Vechelde 12 mei 1788 (69)

Gouverneur Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel, bijgenaamd 'De Dikke Hertog', in gesprek met commandeur Douglas. In het midden van het schilderij is nog net de citadel zichtbaar.
~~~
Na 1629 werd 's-Hertogenbosch een van de belangrijkste vestingsteden van de Republiek. Het omvangrijke Staatse garnizoen drukte een sterk stempel op de samenleving. Vooral de gouverneur, hertog Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel (1718-1788), van 1751 tot 1784 gouverneur van 's-Hertogenbosch en zijn plaatsvervanger, de commandeur, generaal-majoor Robert Douglas (1727-1809), vanaf 1778 groot-majoor en van 1780 tot 1794 commandeur van deze stad, hadden grote invloed. Van Brunswijk, bijgenaamd 'de dikke hertog', speelde als adviseur van stadhouder Willem V ook een belangrijke rol in het landsbestuur. Hij was de eerste bewoner van het gouvernement, het huidige Noordbrabants Museum.
Het Noordbrabants Museum
Verhalen en legenden

Dikke Hertog

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 25 oktober 1990
Artikelen
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Dikke Hertog
Brabants Dagblad donderdag 25 oktober 1990 (foto)
 
2002

Marcel Jansen

Biografie : Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel : 'De dikke hertog' 1718-1788
Bossche Bladen 1 (2002) 9
2008

L.M.A. Lennaerts

Van Brunswijk wenst geen feest : Toch een cadeau voor gouverneur
Bossche Bladen 2 (2008) 63-67
Afbeeldingen
  • 1889
  • 1889
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 18-20, 25-27, 224

G.P.J. Giezenaar, De strijd tussen kerk en staat (1938) 92, 93, 102, 103, 113

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 77

C.J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (1958) 105-107

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 91, 92, 139

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 444

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 103

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 11, 31, 97

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 127

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 521, 522

A. van Sasse van Ysselt, 'Vertrek van Lodewijk hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel uit Den Bosch' in: Taxandria (1914) 196-198

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 31, 104

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 15

n: vermelding in een voetnoot