afb.

M.J.H. (Monique) Brummans

Monique is historica en archivaris en werkzaam bij het Stadsarchief 's-Hertogenbosch als senior medewerkster studiezaal.
Artikelen
2010

Monique Brummans

Zieken- en armenzorg
in: Bossche canon (2010) 14-15
 
2010

Monique Brummans

Reinier van Arkel
in: Bossche canon (2010) 20-21
 
2010

Monique Brummans

Muiterij
in: Bossche canon (2010) 38-39
 
2010

Monique Brummans

De Drakenfontein
in: Bossche canon (2010) 54-55
 
2010

Monique Brummans

Snoepje va de week
in: Bossche canon (2010) 56-57
 
2010

Monique Brummans

Herindelingen
in: Bossche canon (2010) 66-67
 
2013

Fransien Smeets

Burgerlijke Stand: 'Het gaat erom dat de bezoeker geholpen wordt, ongeacht de vraag'
In gesprek met Monique Ruzius-Brummans
Archievenblad 9 (2013) 42-45
 
2014

Redactie

De archiefervaring van Monique Ruzius-Brummans
Archievenblad 8 (2014) 5
 
2019

Monique Ruzius-Brummans

De eenzame man op de brug : Oorlogsbronnen 1
Bossche Kringen 2 (2019) 59
 
Bossche Bladen
2003

'Luchtschip in Den Bosch' : Zeppelin moest feest opluisteren

'Luchtschip in Den Bosch'. Dit had de kop kunnen zijn voor een artikel in een krant in de zomer van 1935. In dat jaar vierde 's-Hertogenbosch zijn 750-jarig bestaan. Hoewel het een tijd was van economische crisis werden de festiviteiten
groots aangepakt.
Monique Brummans | Bossche Bladen 2 (2003) 38-39
2003

100 jaar Drakenfontein : 'Faits Divers' uit de geschiedenis

Parijs heeft de Eifeltoren, Londen de Big Ben en de Tower Bridge, Berlijn de Brandenburger Tor en 's-Hertogenbosch heeft, behalve natuurlijk de Sint-Jan, de Draak. Zelfs de plaatselijke betaald voetbalvereniging heeft de Draak in haar logo opgenomen. Dit jaar was het in juli 100 jaar geleden dat de Drakenfontein oficieel werd onthuld. Reden genoeg voor een terugblik op de roemruchte historie van het monument.
Monique Brummans en Laurens Ruzius | Bossche Bladen 3 (2003) 75-79
2004

Augustus 1944: Kapelaan Koopmans en 'de Kin'

Achter ieder archiefrtuk zit een verhaal: soms zijn deze verhalen bekend, soms ook niet. Het lot bepaalt dat soms (archief)stukken met verschillende achtergronden bij elkaar komen en zo een opmerkelijke combinatie vormen. Dit artikel gaat over een dergelijke 'toevallige ontmoeting' van twee gebeurtenissen. In het register van overlijden uit 1944 van de Burgerlijke Stand van 's-Hertogenbosch staan op twee bladzijdes twee akten naast elkaar. Twee akten met ieder een eigen verhaal. In oktober is het zestigjaar geleden dat 's-Hertogenbosch werd bevrijd. Maanden voor de bevrijding was het al onrustig in de stad. In augustus 1944 vonden twee incidenten plaats die tot op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken van vooral de oudere inwoners van de stad.
Laurens Ruzius en Monique Brummans | Bossche Bladen 2 (2004) 45-46
2004

Market Garden en 's-Hertogenbosch : Hoop op snelle bevrijding vervlogen

Verschillende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog staan deze maanden volop in de schijnwerpers. In de eerste plaats de invasie op 6 juni 1944 toen geallieerde troepen op de kust van NormandiŽ landden en de bevrijding van delen van Europa begon. Dichter bij huis werd de operatie Market Garden herdacht.
Monique Brummans en Laurens Ruzius | Bossche Bladen 3 (2004) 85-89
2006

Ontroerende documenten : Huwelijksbijlagen voor 1811

Genealogen maken er vaak en dankbaar gebruik van: de bijlagen bij de huwelijksakten van de burgerlijke stand. Deze huwelijksbijlagen zijn de papieren die het aanstaande echtpaar diende in te leveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand alvorens het huwelijk gesloten kon worden. Ze verschaflen informatie over de verloofden en over de wederzijdse ouden. Maar weinig mensen weten dat bij het Stadsarchief ook huwelijksbijlagen uit de periode voorafgaand aan de burgerlijke stand bewaard worden. Dit artikel wil deze onderbelichte bron in de schijnwerpers zetten.
Monique Brummans | Bossche Bladen 1 (2006) 20-21
2009

Gered door 'menschlievend hulpbetoon : Medaille voor Th. Jansen

Water is voor de mens een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen (over)leven. Maar behalve dat water leven geeft, neemt het soms ook levens. In ís-Hertogenbosch kunnen de vele takken van de Dieze en de Zuid-Willemsvaart voor levensgevaarlijke situaties zorgen.
Monique Brummans | Bossche Bladen 2 (2009) 45
2011

Monique Brummans

200 jaar Burgerlijke Stand : De eerste Bossche akte
Bossche Bladen 4 (2011) 128-129