Johannes Bruining (zoon van Regnerus)

Dantumawoude 4 februari 1712 - 17 december 1796 (84)

Functies

Johannes Bruining

Functies / onderscheiding(en)

  • 1736. Predikant Metslawier + Nijewier, 26 november 1736
  • 1739. Predikant Roordahuizum, 18 oktober 1739
  • 1751. Predikant 's-Hertogenbosch, 7 juni 1751
  • 1787. Emeritus, 15 januari 1787
Lieburg

Johannes Bruining

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1751-1784
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Artikelen
1949

Van Alphen

Johannes Bruining
Gekomen van Roordahuizen 7 juni 1751, emeritus 15 januari 1787
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 224

Varia Historica Brabantica III (1969) 291, 308

n: vermelding in een voetnoot