Mathys Brugmans

? - 1517'18

Genealogie
Schuttelaars

Mathys Brugmans

Literatuur
AILB rekening 1517; PB 192v, 203v, 232v; SP 1279 198v, 1287 101r, 1293 224v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 255.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Mathias Brugman

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Matthijs Brugmans, schepen van 's-Hertogenbosch 1503

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01046)
Zuylen

217. Matthie Brugman

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 455

n: vermelding in een voetnoot