Johannes Gerardi de Bruggen

? - ?

Bichelaer, van den

70. Bruggen, Johannes Gerardi de

Noten
1.Bijlage II 70.1, vgl. 131.1; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.173; GAH, THG 258 (12 okt.1342), vgl. 858 (1 apr.1381), 934 (17 febr.1384), 966 (14 juli 1485), 1031 (6 febr.1389); Van Rooij, Het oud-archief, II 21 nr.66, 22-23 nr.70; Vgl. GAH, RA 1175, fo.46r (waarsch. 30 mei 1392).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)